Heeft u zelf schade geleden of heeft u schade aan anderen toegebracht, dan is het van belang dat u deze schade zo spoedig mogelijk bij ons meldt. Bij aanzienlijke letsel- en brandschade ontvangen wij uw melding graag telefonisch. Wij zijn indien nodig ook in de avonduren en in het weekend bereikbaar. Voor noodgevallen kunt u contact opnemen met 06-10738304. Andere schademeldingen kunt u online bij ons indienen. Bij voorkeur ontvangen wij dan gelijk een door u ingevuld en ondertekend schademeldingsformulier. Voor schade aan of door motorrijtuigen dient u een Europees Schadeformulier in te vullen. Voor overige schade een algemeen schadeaangifteformulier. Wij versturen automatisch een schadeaangifteformulier bij de bevestiging naar het door u opgegeven e-mail adres.