Pensioen (lijfrente) voorzieningen

Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering die u afsluit bij een verzekeringsmaatschappij. Dit moet een toegelaten verzekeraar zijn. U kan het opgebouwde tegoed van uw lijfrenteverzekering gebruiken op 1 van de volgende 2 manieren:
  1. U sluit een oudedagslijfrente, een nabestaandenlijfrente of een tijdelijke oudedagslijfrente af bij een levensverzekeringsmaatschappij. De lijfrente geeft recht op uitkeringen die allemaal even hoog zijn. De perioden tussen deze termijnen moeten gelijk zijn. De uitkeringen eindigen uiterlijk bij het overlijden van degene die de uitkeringen ontvangt.
  2. U koopt bij een bank of beleggingsinstelling een recht op een uitkering in termijnen.

Bancaire lijfrente

Sinds 1 januari 2008 kunnen banken een alternatief bieden voor de lijfrente producten van verzekeraars, de bancaire lijfrente. Deze mogelijkheid is door de overheid gecreëerd om de concurrentie op deze markt te vergroten. De bancaire lijfrente is op een aantal punten anders dan de lijfrente producten van verzekeraars, een overzicht:

De grootste verschillen tussen de bancaire lijfrente en een lijfrenteverzekering zitten in de looptijd van de uitkering en de afhandeling bij overlijden. Bij een bancaire lijfrente kan niet worden gekozen voor een levenslange uitkering. Er moet altijd een einddatum worden gekozen. De uitkering stopt wanneer er geen kapitaal meer is. Het langlevenrisico ligt bij een bancaire lijfrente, dus bij de begunstigde. Bij een lijfrenteverzekering kan wel worden gekozen voor een levenslange uitkering. Het langlevenrisico ligt in dit geval bij de verzekeringsmaatschappij. Wanneer u op zoek bent naar een levenslange uitkering, dan is een lijfrenteverzekering dus uw enige keus.

Een voordeel van de bancaire lijfrente is dat deze onder het erfrecht valt. Wanneer bij een lijfrenteverzekering geen contraverzekering is afgesloten komt het overgebleven kapitaal bij overlijden toe aan de verzekeringsmaatschappij. Bij een bancaire lijfrente is dit niet het geval. Bij overlijden komt het kapitaal toe aan de erfgenamen en zijn er geen extra kosten voor een contraverzekering.

Direct ingaande lijfrente

Met een direct ingaande lijfrente ontvangt u een uitkering zolang u leeft. U realiseert daarmee een aanvulling op uw inkomen. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af hoe vaak en wanneer u de uitkering krijgt. U betaalt de premie in één keer. Dat noemen we een koopsom. De uitkering gaat over het algemeen meteen van start.

U kunt kiezen uit twee soorten lijfrenten:

  • de levenslange lijfrente: u krijgt een uitkering zolang u leeft. Dit is gunstig voor als u oud wordt;
  • de tijdelijke lijfrente: u krijgt een uitkering voor een paar jaar. Of de uitkering stopt als u overlijdt.

Bij beide soorten lijfrenten kunt u minder geld terugkrijgen dan u heeft ingelegd.


Spaarvoorzieningen

Spaarverzekering

U kunt sparen via een spaarverzekering. De premie die u voor uw verzekering betaalt, kunt u zien als uw spaargeld. Uw geld wordt in dat geval belegd, wat vaak een hoger rendement oplevert dan de rente op een gewone spaarrekening. Het voordeel van een spaarverzekering is dat u hierbij ook het overlijdens- en/of arbeidsongeschiktheidsrisico kunt meeverzekeren. Dat betekent bijvoorbeeld dat het hele (eind)bedrag wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden als u overlijdt, of dat u geen premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt.

Banksparen

Sinds enkele jaren kunt u banksparen. Dit is fiscaal voordelig sparen voor uw pensioen of voor de aflossing van uw hypotheek. Het belastingvoordeel is vergelijkbaar met dat van een lijfrente- of een kapitaalverzekering eigen woning. Als u spaart voor uw pensioen mag u, afhankelijk van uw pensioentekort, de inleg op uw bankspaarrekening aftrekken van uw belastbaar inkomen. ‘Bankspaart’ u voor de aflossing van uw hypotheek dan valt uw spaartegoed niet in box 3 (waardoor u vermogensrendementheffing zou moeten betalen) maar in box 1.


Wat kunnen wij voor u gaan verzekeren? Graag maken wij een afspraak:
Klik hier voor onze contactgegevens
Klik hier om online een afspraak te maken