Uw werknemers vormen een onmisbare schakel voor het succes van uw bedrijf. Met hun kennis en vaardigheden dragen zij immers bij aan de continuïteit van uw onderneming. Daarom doet u er als werkgever alles aan om de risico’s voor hen zo goed mogelijk af te dekken.

Reedijk7Uitdagend werk, waardering en een prettige werksfeer is allemaal belangrijk, maar goed personeel vraagt ook om goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Hoog bovenaan het verlanglijstje van de meeste werknemers staat een goede pensioenregeling. U heeft hen op dit gebied zeker iets te bieden, want de keuze aan pensioenvoorzieningen is enorm. Welke regeling binnen uw bedrijf het best gewaardeerd wordt, is afhankelijk van het soort bedrijf, de manier waarop uw personeelsbestand is opgebouwd en de wensen van uw medewerkers.

Maar een goede pensioenvoorziening alleen is vaak niet genoeg om uw mensen voor langere tijd aan uw bedrijf te binden. Met een collectieve ziektekostenverzekering kunt u, – ook in het huidige zorgstelsel, – uw mensen voordeel bieden. Er zijn prima afspraken te maken met de belangrijkste aanbieders over collectieve regelingen waarin maatwerk voor al uw medewerkers mogelijk is. Uw personeel profiteert dan van kortingen tot 10% met uitstekende vergoedingen.

Ook heeft u als werkgever te maken met een steeds terugkerende overheid, waardoor er gaten in de arbeidsongeschikheid- en pensioenvoorzieningen kunnen ontstaan. Denk hierbij aan de verplichtingen die voortkomen uit de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz), de Wet Verbetering Poortwachter, Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa) en de wijzigingen in de Pensioenwet per 1 januari 2015.

Wij willen u graag terzijde staan en zorgen voor het inventariseren van deze risico’s en u adviseren hoe daarmee om te gaan en zo nodig te verzekeren.

Wat kan worden verzekerd bij Overwater Assurantie

  • Verzuimverzekering
  • Aanvullende WGA-hiaat
  • WGA eigen drager
  • WGA-excedent
  • Collectieve ongevallen
  • Werknemersschadeverzekering
  • Pensioen
  • Collectieve ziektekostenverzekering

Graag maken wij een afspraak:
Klik hier voor onze contactgegevens
Klik hier om online een afspraak te maken