Al vele jaren zijn wij hét aanspreekpunt voor de Agrariër in de Hoeksche Waard en op Goeree Overflakkee als het gaat om het vinden van de best passende verzekeringsoplossingen voor het akkerbouw-, tuinbouw- of veeteeltbedrijf.

Vanuit deze jarenlange ervaring hebben wij in samenwerking met onze volmachtgevers speciale verzekeringsproducten voor de Agrarische  sector ontwikkeld. Iedere ondernemer is anders en zeker in de agrarische wereld is er de laatste jaren veel veranderd. Niet alleen schaalvergroting en specialisatie, maar ook de milieuwetgeving en bijvoorbeeld het inhuren van werknemers uit het buitenland, geven steeds weer de noodzaak aan om de verzekeringsoplossingen ‘modern en flexibel’ te houden.

Wat kan worden verzekerd bij Overwater Assurantie

Wij bieden verzekeringsoplossingen voor:

Uw bedrijfspand

Als eigenaar of  huurder biedt de Bedrijfsgebouwenverzekering de gewenste dekking.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn de risico’s van brandschade, stormschade, inbraakschade en per verzekeraar zijn er verschillende aanvullende risico’s te verzekeren.

Inventaris

Uw machines en (kantoor) inventaris of andere voertuigen wilt u natuurlijk goed verzekeren. Of het nu om zelfrijdend of niet zelfrijdend materiaal gaat, wij bieden voor elk object de juiste dekking. Voor het zelfrijdend materiaal is er natuurlijk de WA-dekking. Deze kunt u eventueel aanvullen met een Casco of een Branddekking. Ook voor het niet zelfrijdend materiaal is er de keuze tussen een Casco en een Branddekking.

Wat is verzekerd?

Schade aan anderen (WA) en schade aan uw machine door een aanrijding, maar ook schade door brand of diefstal.

Bedrijfsschade door stilstand na brand of storm

Uw bedrijf en omzet kan na een brand of flinke storm veel schade oplopen en geheel of gedeeltelijk stilvallen. Uw vaste kosten blijven. Veel ondernemers zijn wél voor die tastbare schade verzekerd, maar niet voor de inkomstenderving. U bent verzekerd van hulp voor het snel doorstarten van uw werkzaamheden. Een belangrijke garantie voor de continuïteit van uw bedrijf!

Wat is verzekerd?

Een uitkering van de stilstandschade, de doorlopende kosten zoals personeelskosten, afschrijvingen en lease- of huurcontracten en de gederfde winst.

Milieuschade

Milieuschade kan veroorzaakt worden door eenvoudige schoonmaakmiddelen of vrijkomende asbestdeeltjes bij brand of storm.

Wat is verzekerd?

Schade op uw eigen terrein of dat van derden waarvoor u verplicht bent tot het opruimen.

Aansprakelijkheid

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade bij een opdrachtgever of andere partijen, kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Wat is verzekerd?

Schadevergoeding van door u aan anderen veroorzaakte schade waarvoor u aansprakelijk bent.

Rechtsbijstand

U hebt als ondernemer met veel partijen te maken en de kans op een kostbaar juridisch conflict is altijd aanwezig. U verzekert zich van gespecialiseerd juridisch advies en deskundige rechtshulpverlening.

Schade van bestuurders

Letsel of schade die uw medewerker bij een verkeerongeval oploopt zijn niet gedekt door een personen- of bestelautoverzekering.

Wat is verzekerd?

U verzekert zich tegen aansprakelijkheid voor o.a. de ziekenhuis- en revalidatiekosten en de aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Levende have

Uw paarden, koeien of andere dieren zijn uw bron van inkomsten. Er kunnen zich calamiteiten voordoen zoals brand, bliksem en directe schade maar ook (massale) ziekte kan voor de dieren en uw onderneming een groot risico zijn.

Wat is verzekerd: Schade door brand, diefstal en (een groot aantal) ziekterisico’s zijn op een polis voor levende have verzekerd.

Gewassenverzekering

Uw gewassen staan buiten of in de kast en kunnen beschadigd raken door weersomstandigheden, maar ook door brand of glasbreuk (bij kassen).

Wat is verzekerd?

Verzekerd is een bedrag per hectare op basis van een vooraf afgesproken verzekerd bedrag, waarbij de schade vastgesteld op een percentage van het beschadigd zijn.

Privéverzekeringen

Ook voor uw privéverzekeringen geven wij graag passend advies. U kunt hierbij denken aan aansprakelijkheid, opstal- en inboedelverzekeringen, voertuigen maar ook aan dekking voor arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Ook voor bedrijven die zich bezighouden met hoveniers- of grondverzetwerkzaamheden en loonwerkbedrijven geven wij advies op maat. Dit alles is geheel afgestemd op de wensen en specifieke eisen van onze relaties.

Wat kunnen wij voor u gaan verzekeren? Graag maken wij een afspraak:
Klik hier voor onze contactgegevens