Alle risico’s voor u als ondernemer goed verzekerd (als dat nodig is)

Aangezien wij zelf ook ondernemer zijn weten wij wat u bij het ondernemen tegenkomt en wat u bezig houdt. Wij spreken uw taal en weten dat wij u pro-actief moeten adviseren. Wij inventariseren, analyseren en adviseren.  U kunt bij ons terecht van aansprakelijkheidsverzekering tot pensioen. Wij zorgen dat u passend verzekerd bent overeenkomstig uw wensen en houden u actief op de hoogte van ontwikkelingen.

Wat kan (eventueel) worden verzekerd?

Wij bieden afgemeten verzekeringsoplossingen, een niet limitatieve opsomming:

Gebouw en bedrijfsuitrusting

Uw bedrijfspanden wilt u natuurlijk goed verzekeren. En dat geldt ook voor de bedrijfsuitrusting.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn de risico’s van brand-, stormschade, diefstalschade, aanrijdingschade en opruimingskosten etc.

Uw bedrijfspand

Als eigenaar of  huurder biedt de Bedrijfsgebouwenverzekering de gewenste dekking.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn de risico’s van brandschade, stormschade, inbraakschade en per verzekeraar zijn er verschillende aanvullende risico’s te verzekeren.

Inventaris

Uw machines en (kantoor) inventaris of andere voertuigen wilt u natuurlijk goed verzekeren. Of het nu om zelfrijdend of niet zelfrijdend materiaal gaat, wij bieden voor elk object de juiste dekking. Voor het zelfrijdend materiaal is er natuurlijk de WA-dekking. Deze kunt u eventueel aanvullen met een Casco of een Branddekking. Ook voor het niet zelfrijdend materiaal is er de keuze tussen een Casco en een Branddekking.

Wat is verzekerd?

Schade aan anderen (WA) en schade aan uw machine door een aanrijding, maar ook schade door brand of diefstal.

Bedrijfsschade door stilstand na brand of storm

Uw bedrijf en omzet kan na een brand of flinke storm veel schade oplopen en geheel of gedeeltelijk stilvallen. Uw vaste kosten blijven. Veel ondernemers zijn wél voor die tastbare schade verzekerd, maar niet voor de inkomstenderving. U bent verzekerd van hulp voor het snel doorstarten van uw werkzaamheden. Een belangrijke garantie voor de continuïteit van uw bedrijf!

Wat is verzekerd?

Een uitkering van de stilstandschade, de doorlopende kosten zoals personeelskosten, afschrijvingen en lease- of huurcontracten en de gederfde winst.

Milieuschade

Milieuschade kan veroorzaakt worden door eenvoudige schoonmaakmiddelen of vrijkomende asbestdeeltjes bij brand of storm.

Wat is verzekerd?

Schade op uw eigen terrein of dat van derden waarvoor u verplicht bent tot het opruimen.

Aansprakelijkheid

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade bij een opdrachtgever of andere partijen, kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Wat is verzekerd?

Schadevergoeding van door u aan anderen veroorzaakte schade waarvoor u aansprakelijk bent.

Rechtsbijstand

U hebt als ondernemer met veel partijen te maken en de kans op een kostbaar juridisch conflict is altijd aanwezig. U verzekert zich van gespecialiseerd juridisch advies en deskundige rechtshulpverlening.

Schade voor bestuurders/werknemers

Letsel of schade die uw medewerker als bestuurder oploopt bij een verkeerongeval zijn niet gedekt door een personen- of bestelautoverzekering en wel op deze aanvullende schade verzekering voor bestuurders.

Wat is verzekerd?

U verzekert zich voor vergoeding  van de ziekenhuis- en revalidatiekosten en de aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Afspraak maken?

Een en ander is maatwerk en moet worden afgestemd op uw wensen en keuzes.  Dit nemen wij  graag in een persoonlijk gesprek met u door.
Klik hier voor onze contactgegevens
Klik hier om online een afspraak te maken

 

20 specialisten

Als team zijn wij betrokken, klantgericht en gedreven.

Direct contact