09-10-2018

Pensioen is inkomen voor als u stopt met werken en met pensioen gaat. Op de einddatum van uw pensioenregeling krijgt u een levenslange pensioenuitkering. U heeft daarbij wel een aantal keuzes.
Vlak voor uw pensioendatum krijgt u van uw pensioenuitvoerder(s) informatie over hoeveel pensioen u krijgt en welke keuzes u heeft met uw pensioen. Door verschillende ontwikkelingen en wettelijke uitbreidingen zijn er ondertussen vele keuzes te maken. En dat geeft stress, want hoe weet u welke keuzes de juiste zijn? Ik zal een aantal keuzemogelijkheden benoemen.

U kunt bijvoorbeeld eerder óf later óf gedeeltelijk met pensioen gaan. Heeft u een partner dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in een partnerpensioen. Uw partner krijgt dan een (hogere) levenslange uitkering als u overlijdt. Andersom kunt u uw partnerpensioen ook verlagen waardoor u een hoger ouderdomspensioen ontvangt. Bijvoorbeeld als uw partner voldoende eigen pensioen heeft.

Heeft u een pensioen op basis van beleggingen, dan zijn er nog extra keuzes. Wat te denken van een vaste of een variabele pensioenuitkering. Een vaste, gegarandeerde, uitkering wordt na ingang niet meer verhoogd of verlaagd. Bij een variabele uitkering in beleggingen wordt de uitkering elk jaar aangepast aan de behaalde beleggingsrendementen.

U kunt er voor kiezen om de hoogte van uw pensioenuitkering te laten variëren waarbij u de eerste jaren een hogere pensioenuitkering ontvangt dan daarna. Daarnaast heeft u bij het ingaan van uw pensioen de mogelijkheid om te shoppen voor een hoger pensioen. Ook kunt u, als u bij verschillende pensioenuitvoerders een pensioen heeft opgebouwd, deze kapitalen samenvoegen bij één uitvoerder.
Kortom, “keuzestress vrij” met pensioen gaan is er bijna niet meer bij want elke keuze die u maakt heeft voor- en nadelen.

Op 6, 7 en 8 november 2018 wordt de jaarlijkse Pensioen3daagse georganiseerd. Dit is een initiatief van Wijzer in Geldzaken en via een landelijke campagne zal aandacht gevraagd worden voor pensioen, voor uw pensioen. Omdat wij veel vragen krijgen van mensen die bijna met pensioen gaan, gebruiken wij deze Pensioen3daagse om een lezing te organiseren. Hierbij zullen wij vele ins en outs ten aanzien van het ingaande pensioen behandelen. En uiteraard zal er alle gelegenheid zijn om vragen te stellen.

De lezingen zullen alle drie de dagen van de Pensioen3daagse plaatsvinden op ons kantoor in Mijnsheerenland. De lezingen starten om 19.30 uur en zullen maximaal 1 uur duren.
Indien u deze lezing wilt bijwonen of als u nog vragen heeft dan kunt u een e-mail sturen naar Amber@overwater-pensioen.nl.