23-11-2017

Nabestaandenpensioen niet verzekerd?

Als over pensioen wordt gesproken, dan wordt vaak onbewust alleen het ouderdomspensioen bedoeld. Dit is het pensioen dat u ontvangt vanaf uw pensioendatum. Helaas kan het gebeuren dat men voor de pensioendatum overlijdt en dan is het belangrijk dat een pensioenregeling ook in een partnerpensioen voor de nabestaande voorziet. In de basis is in collectieve pensioenregelingen het partnerpensioen vaak wel geregeld maar of dat in de praktijk voor de deelnemer ook goed uitpakt, is nog maar de vraag. De uiteindelijke hoogte van het partnerpensioen is namelijk sterk afhankelijk van de individuele situatie van de werknemer, zoals de leeftijd waarop men is opgenomen in de pensioenregeling.

Een partnerpensioen in een pensioenregeling is steeds vaker geregeld op basis van een risicoverzekering. Dit betekent dat er alleen een partnerpensioen bestaat indien u bent opgenomen in de pensioenregeling van uw werkgever. Zodra u uit dienst gaat, vervalt dit partnerpensioen en kan de teller weer op nul staan. Dus bij het aanvaarden van een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever, is de kans groot dat dit consequenties heeft voor de hoogte van het partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is voor een belangrijk gedeelte afhankelijk van de toekomstige diensttijd tot de pensioenleeftijd. Naarmate men ouder is bij het overgaan naar een andere werkgever, des te lager is het partnerpensioen.

Ook echtscheiding kan nadelige invloed hebben op de hoogte van het partnerpensioen. Bij echtscheiding wordt vaak een gedeelte toegekend aan de ex-partner. Dit betekent dat een eventuele nieuwe partner hierop geen aanspraak meer kan maken waardoor voor de nieuwe partner een tekort ontstaat.

Vanuit onze overheid heeft de achterblijvende partner in sommige gevallen recht op een partnerpensioen volgens de Algemene nabestaandenwet (ANW). Dit is wel aan bepaalde voorwaarden verbonden waaronder de hoogte van het salaris van de achterblijvende partner. Naarmate het salaris hoger is, zal deze overheidsvoorziening lager, of zelfs nihil zijn.

Het partnerpensioen is per definitie lager dan het salaris dat u als werknemer verdient. Een partnerpensioen is maximaal 49% van het salaris, mits alle voorwaarden goed zijn. In de praktijk is dat heel vaak niet het geval en zal het partnerpensioen uiteindelijk (veel) lager uitkomen dan 49%. En dat kan voor een vervelende financiële situatie zorgen.

Kortom, het partnerpensioen wordt vaak vergeten waarbij ten onrechte gedacht wordt dat dit wel in orde zal zijn indien men deelneemt in een pensioenregeling. Niets is minder waar. Maar hoe kom je er nu achter hoe het met uw partnerpensioen zit? Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen uw partner ontvangt als u overlijdt.

Mocht u eens van gedachten willen wisselen over uw partnerpensioen, dan bent u altijd welkom op ons kantoor in Mijnsheerenland. Of u kunt contact met mij opnemen via

martin@overwater-pensioen.nl.