Overwater Assurantie Adviesbureau B.V.

In dit Privacy reglement geven wij antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom verzamelen wij informatie?
  • Op welke wijze beschermen wij uw privacy?
  • Welke rechten heeft u met betrekking tot deze informatie?
  • Onder welke voorwaarden verstrekken wij de door ons verzamelde informatie aan u of aan derden?

Wij verzamelen de informatie om uw aanvraag voor onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen afhandelen en te kunnen uitvoeren. Tevens hebben wij deze informatie om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en om de integriteit en veiligheid van de sector te waarborgen.

Wij verzamelen uw gegevens tevens ter ondersteuning bij de totstandkoming en uitvoering van de gesloten (verzekerings)overeenkomst en de hieruit voortvloeiende handelingen zoals verzekerden- en relatiebeheer, de aanvraag van machtigingen, de afhandeling van schade en declaraties, debiteurenbeheer en de toezending van de aan de verzekering gerelateerde documentatie. Daarnaast verzamelen wij deze gegevens om in staat te zijn u informatieve, service- en/of onderzoek gerelateerde gegevens toe te zenden.

Wij houden ons het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor andere activiteiten die onze bedrijfsvoering ondersteunen, zoals fraudepreventie en om u te informeren over onze andere diensten en producten. De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt voor verzending van commerciële informatie tenzij door u wordt aangegeven hier geen prijs op te stellen.

Uiteraard zullen wij de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wij verzoeken u ons te informeren indien de bij ons bekend zijnde gegevens onjuist c.q. gewijzigd zijn.

Het feit dat wij uw gegevens bewaren en verwerken hebben wij gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd. Onbevoegden krijgen uiteraard geen toegang tot de systemen van onze organisatie. Wij zullen geen persoonsgegevens aan derden verstrekken tenzij dit is toegestaan en noodzakelijk wordt bevonden.

Wij zullen op uw verzoek een overzicht verstrekken van uw door ons bewaarde gegevens. Voor het verstrekken van dit overzicht kan door ons een vergoeding worden gevraagd. Mocht u andere vragen hebben over de wijze en/of omvang van de gegevens die wij bewaren en/of gebruiken dan horen wij dat graag.

Als u een vraag, opmerking of klacht heeft over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u deze, naast het verzenden van een brief aan ons postadres (Postbus 5506, 3270 AA Mijnsheerenland) ook aan ons e-mailadres info@overwater-assurantie.nl richten.