Transparantie is voor ons vanzelfsprekend, vooraf duidelijke afspraken maken geeft zekerheid.

Wij informeren u graag op welke wijze wij werken, wat wij met u afspreken over onze beloning en welke (advies)voorwaarden wij hanteren. Hiervoor hebben wij onze algemene voorwaarden en dienstverleningsdocumenten op onze website geplaatst.

Verder kunt u hier de op uw polis van toepassing zijnde polisvoorwaarden vinden.   Polisvoorwaarden die door ons  volmachtbedrijf  zijn opgesteld  zijn te vinden onder Polisvoorwaarden zakelijk en particulier, overige door verzekeraars afgegeven voorwaarden onder Polisvoorwaarden online.