Woonhuis

Uw woonhuis kan op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een opstalverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten.

Modern Living room

De opstalverzekering dekt schade aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Uitgebreidere dekking

Vaak kunt u naast de standaarddekking, ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Inboedel

De spullen in uw huis kunnen op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Voor het huis zelf kunt u een opstalverzekering afsluiten.

Over het algemeen dekt een inboedelverzekering schade aan de spullen in uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie.

Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. En voor zeer waardevolle spullen, zoals sieraden, kunt u een speciale verzekering afsluiten. Dat is een kostbaarhedenverzekering.

Aansprakelijkheid

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen, kan dit grote financiële gevolgen hebben. Wat is verzekerd: Schadevergoeding (zaak- en letselschade) van door u aan anderen veroorzaakte schade waarvoor u aansprakelijk bent. Niet gedekt is schade met of door motorrijtuigen, deze schade is immers verzekerd onder de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (W.A.M.).

Rechtsbijstand

Stel, u of uw gezin heeft problemen waarvoor u juridische hulp wilt. U heeft bijvoorbeeld problemen met uw werkgever. Of u heeft problemen met een winkel door een kapot product. Of u bent het niet eens met de behandeling van een arts. Of u krijgt geen bouwvergunning. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u zich voor hulp bij dit soort problemen verzekeren. U ontvangt over het algemeen geen geldbedrag, maar deskundige hulp door de rechtsbijstandverzekeraar.

Reisverzekering

Gaat u op vakantie dan is het verstandig een reisverzekering af te sluiten voor annulering of onvoorziene kosten. Er zijn verschillende verzekeringsmogelijkheden. U kunt kiezen uit een aflopende reisverzekering of wanneer u regelmatig met vakantie gaat voor een doorlopende reisverzekering.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Daarmee kan het inkomen van uw nabestaanden worden aangevuld. Of hiermee kunnen schulden geheel of gedeeltelijk worden afgelost.

De premie die u betaalt, kan gelijk blijven of tijdens de looptijd veranderen. U kiest hiervoor als u de verzekering afsluit. De hoogte van de premie is afhankelijk van:

  • de hoogte van de uitkering;
  • hoe lang de verzekering nog duurt;
  • hoe oud u bent. Meestal wordt de premie hoger naarmate u ouder wordt

Uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt. Het tijdstip van overlijden is hierbij niet belangrijk. Met deze verzekering kunt u (een deel van) de kosten van een begrafenis of crematie. Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is.

Graag maken wij een afspraak:
Klik hier voor onze contactgegevens
Klik hier om online een afspraak te maken