23-07-2018

Vaak wordt mij de vraag gesteld: “Wat is een goed pensioen?”. Op deze vraag is geen simpel antwoord te geven. Een goed pensioen heeft voor iedereen een andere betekenis. Hierbij spelen diverse zaken een rol zoals: uw financiële-, gezins- en werksituatie. Ook uw wensen ten aanzien van pensioen zijn belangrijk.

In Nederland kennen wij de fiscale pensioennorm van een pensioen van 75% van het gemiddelde inkomen. In de praktijk komt dit uit rond 60% van het laatste verdiende salaris, ervan uitgaande dat er gedurende het werkzame leven altijd pensioen is opgebouwd en het salaris jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie.

Echter, vanaf de AOW-leeftijd hoeven er geen sociale premies meer aan de belastingdienst betaald te worden. Dit scheelt ongeveer € 5.000,- per jaar aan inkomstenbelasting. Daarnaast zijn na pensionering de maandelijkse lasten vaak lager door bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. Wat voor de één toereikend is, is voor de ander volstrekt onvoldoende. Voor iemand die bijvoorbeeld in een huurhuis woont, lopen de woonlasten na pensionering gewoon door.

Wat kunt u doen bij een pensioentekort? Op de eerste plaats is het van belang om vast te stellen of u wel een pensioentekort heeft. Pensioentekort is heel subjectief en afhankelijk van onder andere de wensen. Maar daarnaast is het vaak lastig om vast te stellen hoe hoog het werkelijke pensioen zal zijn in verband met verschillende pensioenpotjes en/of (belangrijke) wijzingen in werk- of privésituatie. Dit is vaak al een hele puzzel. Aanvullend pensioensparen is alleen nuttig als blijkt dat uw pensioeninkomen lager uitvalt dan verwacht of gewenst.

Ook is het zinvol om na te denken over uw gewenste levensstijl na uw pensioendatum. Stort u zich na pensionering alleen op hobby’s als fietsen, vissen of schrijven. Of heeft u juist plannen voor verre, dure reizen? De antwoorden op dit soort vragen bepalen hoeveel u straks nodig heeft. Het is dus van belang eerst uw persoonlijke situatie en wensen te inventariseren, voordat u kunt beoordelen of u een pensioentekort heeft. Een goede pensioenplanning kan hierbij van grote waarde zijn.

Mocht u van gedachten willen wisselen over uw pensioen, dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor. Of u kunt contact met mij opnemen via martin@overwater-pensioen.nl.