21-08-2018

Inmiddels rij ik al weer een paar maanden in een volledig elektrische auto. Maar het kan nog veel innovatiever.

De eerste ervaring met elektrisch rijden is dat het een aanpassing van je vraagt in de wijze van rijden, het vooruitdenken, niet meer tanken maar aan de laadpaal koppelen. Een positief punt is dat het snel went en het rijcomfort plezierig is.

Een stap verder is de zelfrijdende auto. Begin deze maand heb ik een artikel gelezen waarin wordt ingegaan op de belangrijkste gevolgen voor het verzekeren van deze auto’s. In ieder geval op een andere wijze zoals wij dit als intermediair en/of als gevolmachtigde nu gewend zijn.

Er zijn momenteel al pilots met een zelfrijdende bus, taxi, helikopter en truck en op internet zijn hier al diverse video’s over terug te vinden. Wat zijn de voor- en de nadelen? Wat gebeurt er als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt?

Wat is het voordeel?
De inschatting is dat de zelfrijdende auto het verkeer een stuk veiliger gaat maken. Menselijke fouten worden niet meer gemaakt waardoor het aantal ongevallen, verkeersslachtoffers en schadegevallen afnemen. Dit lagere risico kan er voor zorgen dat verzekeren een stuk goedkoper wordt.

Wat gebeurt er als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt (nadeel)?
Wie is er voor verantwoordelijk? Er is geen bestuurder, naar wie wordt er dan gekeken: de eigenaar, de gebruiker, de autofabrikant of de leverancier van de software?
Het antwoord kan ik u niet geven maar de verwachting is dat het verzekeringssysteem hierdoor zal veranderen. Het verbond van verzekeraars onderzoekt een oplossing in de vorm van de invoering van een directe verzekering. Hiermee wordt bedoeld dat de schade door een aanrijding altijd door de eigen verzekeraar wordt afgehandeld.

Verandering van technologie vraagt ook aanpassing van wetgeving.
De zelfrijdende auto is in ontwikkeling en komt er aan. Wat gebeurt er in de tussenliggende periode als de zelfrijdende auto’s en menselijke bestuurders nog samen aan het verkeer deelnemen? De verwachting is dat stapsgewijs het stelsel zal worden aangepast.

Daarnaast doet TNO onderzoek naar de zelfrijdende auto en zijn bestuurder zodat ze elkaar beter gaan begrijpen. De bestuurder moet duidelijk worden gemaakt wat het voertuig wel of niet doet. Gelijktijdig moet aan het voertuig informatie worden gegeven over de bestuurder, zodat het voertuig beter weet wat het wel of niet van de mens kan verwachten. Voor meer informatie zie ook de website zelfrijdendvervoer.nl.

Het verzekeren van auto’s afhankelijk van menselijk gedrag vormt een onderdeel van onze dienstverlening. Kunstmatige intelligentie is nog toekomst maar volgen wij als intermediair/gevolmachtigde op de voet.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of andere diensten van ons bedrijf dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor of mail naar astrid@overwater-assurantie.nl

Bron: nieuwsbrief Allianz