Woonhuis

Uw woonhuis kan op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een opstalverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten.

Modern Living room

De opstalverzekering dekt schade aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Uitgebreidere dekking

Vaak kunt u naast de standaarddekking, ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Inboedel

De spullen in uw huis kunnen op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Voor het huis zelf kunt u een opstalverzekering afsluiten.

Over het algemeen dekt een inboedelverzekering schade aan de spullen in uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie.

Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. En voor zeer waardevolle spullen, zoals sieraden, kunt u een speciale verzekering afsluiten. Dat is een kostbaarhedenverzekering.

Aansprakelijkheid

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan anderen, kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Wat is verzekerd: Schadevergoeding (zaak- en letselschade) van door u aan anderen veroorzaakte schade waarvoor u aansprakelijk bent. Niet gedekt is schade met of door motorrijtuigen, deze schade is immers verzekerd onder de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (W.A.M.).

Rechtsbijstand

Stel, u of uw gezin heeft problemen waarvoor u juridische hulp wilt. U heeft bijvoorbeeld problemen met uw werkgever. Of u heeft problemen met een winkel door een kapot product. Of u bent het niet eens met de behandeling van een arts. Of u krijgt geen bouwvergunning. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u zich voor hulp bij dit soort problemen verzekeren. U ontvangt over het algemeen geen geldbedrag, maar deskundige hulp door de rechtsbijstandverzekeraar.

Graag maken wij een afspraak:
Klik hier voor onze contactgegevens
Klik hier om online een afspraak te maken