Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Daarmee kan het inkomen van uw nabestaanden worden aangevuld. Of hiermee kunnen schulden geheel of gedeeltelijk worden afgelost.

De premie die u betaalt, kan gelijk blijven of tijdens de looptijd veranderen. U kiest hiervoor als u de verzekering afsluit. De hoogte van de premie is afhankelijk van:

  • de hoogte van de uitkering;
  • hoe lang de verzekering nog duurt;
  • hoe oud u bent. Meestal wordt de premie hoger naarmate u ouder wordt

Uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt. Het tijdstip van overlijden is hierbij niet belangrijk. Met deze verzekering kunt u (een deel van) de kosten van een begrafenis of crematie.

Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is.

Graag maken wij een afspraak:
Klik hier voor onze contactgegevens
Klik hier om online een afspraak te maken